• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Tìm thấy 32 bài viết được gán từ khóa "JavaScript"

HTML & Javascript - Phần 21: INPUT Events (Submit & Reset)

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 03-08-2016

javascriptITStudent.net - Trong hầu hết các công cụ lập trình web, hay những phần mềm ứng dụng hỗ trợ lập trình web đều cung cấp sẵn các nút (button) với những chức năng luôn được cho là không thể thiếu trên website. Có thể kể đến những loại nút luôn có mặt trên các mẫu nhập liệu như là nút “submit” hoặc nút “reset”.

 

HTML & Javascript - Phần 20: INPUT Events (tt)

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 24-06-2016

javascriptITStudent.net - Trong bài viết trước (Phần 19), các Bạn đã học được cách đặt những sự kiện “onblur”,  “onchange” vào đối tượng INPUT. Và nội dung tiếp theo về INPUT Events, sẽ hướng dẫn tiếp cách sử dụng những sự kiện khác để có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau, cũng như tăng thêm sự linh hoạt trong việc lập trình ngôn ngữ Javascript.

 

HTML & Javascript - Phần 19: INPUT Events

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 14-06-2016

javascriptITStudent.net - Nội dung trong bài viết trước (Phần 18) đã hướng dẫn các Bạn cách đặt sự kiện vào các đối tượng thuộc dạng TAG và một điểm cần lưu ý đó là các sự kiện mà các Bạn đưa vào phải phù hợp với đối tượng cần tương tác. Chính xác hơn là không phải sự kiện nào đều có thể tuỳ ý đưa vào đối tượng bất kỳ mà không thông qua nguyên tắc sử dụng thuộc từng loại đối tượng đó.

 

HTML & Javascript - Phần 18: Events - Tag

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 03-06-2016

javascriptITStudent.net - Trong bài viết trước (Phần 17) các Bạn đã được hướng dẫn cách thức bắt sự kiện (đặt events) vào đối tượng Button, thông qua việc lấy sự kiện từ thao tác bấm chuột (onclick). Và trong phần trình bày bài này sẽ hướng dẫn các Bạn thêm một vài kỹ thuật khác để đặt sự kiện (events) vào những đối tượng nào đó mà các Bạn mong muốn.

 

HTML & Javascript - Phần 17: Events

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 24-05-2016

javascriptITStudent.net - Events được dùng để có thể nắm bắt một hành động (sự kiện) của người sử dụng trên trang web từ việc bấm chuột, rê chuột, … vào một đối tượng nào đó. Với mục đích thu thập thông tin khi người sử dụng thao tác trên Textbox, Checkbox, Button, … Những dữ kiện thu thập từ Events sẽ được xử lý tuỳ theo mục đích của người viết chương trình.

 

HTML & Javascript - Phần 16: Object Methods

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 22-03-2016

javascriptITStudent.net - Khi khai báo hay định nghĩa đối tượng, không chỉ đơn thuần là khai báo những giá trị được chứa đựng bên trong đối tượng đó, mà các Bạn còn có thể khai báo hay định nghĩa thêm những phương thức (Methods - Functions) vận hành cho đối tượng đó (tương tự như việc viết Hàm với những chức năng riêng).

 

HTML & Javascript - Phần 15: Đối tượng (Objects)

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 17-03-2016

javascriptITStudent.net - Khi sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript, các Bạn cũng có thể khai báo và định nghĩa đối tượng (Objects) theo như những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác mà thôi. Trong phần nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn cho các Bạn nào muốn hiểu về đối tượng được định nghĩa và khai báo như thế nào trong Javascript.

 

HTML & Javascript - Phần 14: Mở rộng Hàm (Functions)

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 03-03-2016

javascriptITStudent.net - Cách gọi Hàm và khai báo Hàm trong ngôn ngữ Javascript ở những bài viết trước, các Bạn đều có thể hiểu đó là những cách viết theo phương pháp truyền thống của dân lập trình, hay con gọi là lập trình kiểu “kinh điển” của hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên Javascript còn có những cách gọi Hàm và định nghĩa Hàm hoàn toàn khác !!!. 

 

HTML & Javascript - Phần 13: Tham số Hàm (Function)

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 25-02-2016

javascriptITStudent.net - Ở phần trình bày nội dung của bài viết trước, các Bạn đã hiểu được cách thức sử dụng, triệu gọi Function có sẵn (xây dựng sẵn) trong Javascript, cũng như cách định nghĩa và gọi Function do chính  bản thân các Bạn tự tạo ra. Và nội dung tiếp theo nói về Function sẽ hướng dẫn các Bạn định nghĩa tham số cho Function.

 

HTML & JavaScript – Phần 12: Giới thiệu Function

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 27-01-2016

javascriptITStudent.net – Về định nghĩa và khai báo FUNCTION trong ngôn ngữ lập trình Javascript cũng khá đơn giản, cũng như tuỳ vào mục đích sử dụng mà các Bạn có thể lựa chọn những cách thức, hình thức khai báo khác nhau để phục vụ tốt cho công việc của chính mình. Vậy Function có ý nghĩa như thế nào? Và khi nào thì sử dụng Function

 

HTML & JavaScript - Phần 11: Break & Continue

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 15-12-2015

javascriptITStudent.net - Mỗi khi điều kiện không còn thoả (điều kiện sai) ở vòng lặp WHILE, thì ngay lập tức vòng lặp sẽ kết thúc điều đó cũng tương tự đối với vòng lặp FOR. Trong một số trường hợp người viết chương trình muốn kết thúc vòng lặp thì Họ có thể sử dụng kỹ thuật làm cho điều kiện SAI bằng cách thay đổi giá trị điều kiện sao cho không thoả. Thay vì phải phí công thực hiện điều đó thì các Bạn có thể sử dụng câu lệnh BREAK trong vòng lặp để kết thúc khi nào mong muốn.

HTML & JavaScript - Phần 10: Vòng lặp WHILE

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 23-11-2015

javascriptITStudent.net - Các Bạn đã được hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp FOR trên ngôn ngữ lập trình JavaScript và các Bạn cũng dễ dàng nhận ra việc sử dụng vòng lặp WHILE cũng không có gì là phức tạp hay khó khăn. Là bởi vì mục đích chính của các loại vòng lặp đều phục vụ công việc là lặp đi lặp lại những gì mà người viết chương trình cần thực hiện. Vậy thì tại sao có nhiều loại vòng lặp như thế?

HTML & JavaScript - Phần 9: Vòng lặp FOR

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 04-11-2015

javascript

ITStudent.net - Khái niệm về vòng lặp trong JavaScript cũng như trong tất cả mọi ngôn ngữ lập trình đều được bắt đầu từ việc mong muốn thực hiện lặp đi lặp lại một đoạn lệnh nào đó. Và tùy theo từng mục đích, tùy theo từng yêu cầu để các Bạn quyết định sẽ thực hiện lặp đoạn lệnh đó bao nhiêu lần, đoạn lệnh đó sẽ được lặp lại khi thoả điều kiện, hay không thoả điều kiện, … 

HTML & JavaScript – Phần 8: Switch .. Case

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 21-10-2015

javascriptITStudent.net – Một phương pháp khác trong kỹ thuật điều khiển rẽ nhánh trong ngôn ngữ lập trình Javascript, đó chính là cách thức sử dụng câu lệnh Switch .. Case. Tận dụng kỹ thuật này sẽ giúp cho các Bạn tối ưu về những đoạn mã so với cách viết bằng If .. else hoặc lồng ghép And, Or, ...

HTML & JavaScript – Phần 7: Logical And, Or

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 05-10-2015

javascriptITStudent.net – Một trong những thành phần đi kèm với lệnh IF rất hữu ích và có thể nói là không thể thiếu khi thực hiện kỹ thuật so sánh với nhiều điều kiện. Thay vì các Bạn phải dùng rất nhiều các lệnh IF .. ELSE lồng nhau, thì các Bạn có thể sử dụng các lệnh AND, OR, NOT hoặc XOR để thay thế if lồng nhau một cách hiệu quả.

HTML & JavaScript – Phần 6: Điều khiển rẽ nhánh – IF .. ELSE

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 20-09-2015

javascriptITStudent.net – Lệnh IF được sử dụng rất nhiều trong việc xử lý các tính huống, hoặc điều khiển rẽ nhánh theo một điều kiện nào đó phù hợp, hay còn gọi là thỏa điều kiện (hiểu theo kiểu điều kiện đúng). Và chưa có một ngôn ngữ lập trình nào mà không cần sự góp mặt của lệnh IF. Vậy cú pháp về lệnh IF trên ngôn ngữ Javascript sẽ được viết như thế nào? Cách sử dụng ra sao?.

HTML & JavaScript – Phần 5: Khai báo biến (Variables)

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 31-08-2015

javascriptITStudent.net – Biến (Variables) là một thành phần quyết định trong việc xử lý thông tin được nhập vào từ người sử dụng, hoặc dùng nó để thực thi một nhiệm vụ nào đó, … Nói một cách khác Biến là những ô nhớ được định nghĩa trên máy tính. Và cũng chính là nơi lưu trữ những dữ liệu hoặc những thông số được truyền vào từ nhiều nguồn khác nhau.

HTML & JavaScript – Phần 4: Input

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 19-08-2015

javascriptITStudent.net – Input cũng là một thành phần không thể vắng mặt trong việc viết mã lệnh để đưa ra quyết định xử lý, hay chuyển hướng xử lý, phù hợp với yêu cầu của chương trình trên Javascript. Có thể hiểu rằng, mọi thông tin nhận được từ người sử dụng khi tương tác với chương trình hoặc nguồn thông tin dữ liệu gởi đến yêu cầu chương trình xử lý đều được định nghĩa là Input.

HTML & JavaScript – Phần 3: Output

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 15-08-2015

javascriptITStudent.net – Output hay còn gọi là “xuất” thông tin cũng chính là thành phần không thể thiếu trong tất cả các ngôn ngữ lập trình, trong đó Javascript cũng không ngoại lệ. Việc sử dụng xuất thông tin ra màn hình với nhiều mục đích khác nhau và tuỳ thuộc vào công việc cần thiết để quyết định loại thông tin cần đưa ra màn hình hay xuất thông tin theo dạng ghi nhận vào nhật ký.

HTML & JavaScript – Phần 2: Khai báo & Định nghĩa

Chuyên mục: Lập trình * Đăng ngày: 07-08-2015

javascriptITStudent.net – Trong nội dung bài viết tiếp theo về JavaScript, các Bạn sẽ được hướng dẫn cách khai báo trong việc đặt các đoạn mã (code) nhúng vào bên trong ngôn ngữ HTML. Và từ những khai báo hay định nghĩa này sẽ trang bị cho các Bạn một kiến thức cơ bản trong việc viết kịch bản cho hầu hết các ngôn ngữ thuộc dòng họ SCRIPT như vb, vbscript, c#, jscript, php, ...

Kết quả từ 1 - 20 trên tổng số 32 nội dung tìm được