• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Tìm thấy 26 bài viết được gán từ khóa "Linux Command Line"

Linux Command Line & Shell Script: Tìm và thay thế - sed.

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 26-05-2014

ShellScriptPhần 21: Hướng dẫn kỹ thuật tìm và thay thế nội dung trong cơ sở dữ liệu.

ITStudent.net – Các Bạn đã được trình bày cách tìm kiếm thông tin thông qua những “từ khoá – keyword” bằng câu lệnh grep cũng như cách truy vấn thông tin trong tập tin cơ sở dữ liệu từ cặp lệnh head & tail (truy vấn theo dòng dữ liệu). Và phần nội dung cần trình bày trong bài viết này sẽ hướng dẫn các Bạn các thay đổi nội dung cần thiết trong tập tin cơ sở dữ liệu.

Linux Command Line & Shell Script: Sử dụng head & tail để truy vấn dữ liệu

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 09-04-2014

ShellScriptPhần 20: Hướng dẫn kỹ thuật tìm kiếm bằng phương pháp xác định theo dòng thông tin.

ITStudent.net – Phương pháp tìm kiếm thông tin từ tập tin chứa cơ sở dữ liệu theo từ khoá đã được trình bày trong bài viết trước và chắc hẳn các Bạn đã hiểu cách đặt từ khoá và những cú pháp cần thiết khi cần tìm kiếm chính xác là như thế nào. Còn phương pháp truy vấn dữ liệu trong bài viết này sẽ trình bày kỹ thuật tìm kiếm thông tin bằng phương pháp chỉ định theo từng dòng dữ liệu.

Linux Command Line & Shell Script: Truy vấn dữ liệu trên tập tin

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 31-03-2014

ShellScriptPhần 19: Hướng dẫn kỹ thuật tìm kiếm thông tin từ tập tin cơ sở dữ liệu.

ITStudent.net – Một trong thế mạnh từ bộ lệnh của Linux nói chung, hay cách sử dụng phương pháp viết kịch bản nói riêng, đó chính là khả năng quản lý thông tin trên tập tin dữ liệu, mà dân lập trình hay gọi là tập tin cơ sở dữ liệu. Nội dung của bài viết kỳ này hướng dẫn các Bạn kỹ thuật truy vấn thông tin, cũng có thể hiểu đây là phương pháp tìm kiếm theo từ khoá hay lọc thông tin cần lấy từ tập tin cơ sở dữ liệu.

Linux Command Line & Shell Script: Mở rộng cách viết Hàm – Functions

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 21-03-2014

ShellScriptPhần 18: Hướng dẫn cách gọi Hàm từ việc kết hợp các tập tin kịch bản.

ITStudent.net – Việc viết hàm thông qua việc khai báo và định nghĩa các function trong những bài viết trước, đều sử dụng kỹ thuật phân nhỏ các chức năng nhiệm vụ từ chương trình chính thành các chương trình con việc gọi thực thi các hàm đều hoàn toàn phụ thuộc từ chương trình chính, bất kể đó là hàm có truyền tham số hay là hàm không có truyền tham số.

Linux Command Line & Shell Script: Functions & Parameter

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 10-03-2014

ShellScriptPhần 17: Hướng dẫn sử dụng truyền tham số cho Functions.

ITStudent.net – Qua phần hướng dẫn cách viết hàm (Functions) đã được trình bày ở bài viết trước, các Bạn đã biết ý nghĩa, cách thức khai báo cũng như định nghĩa về hàm (Functions) trên kịch bản (Shell Script). Nội dung trong bài viết này sẽ tiếp tục giới thiệu tới các Bạn cách sử dụng và khai báo hàm có tham số, hay nói một cách khác là cách thức sử dụng tham số truyền cho hàm trong kịch bản (Shell Script).

Linux Command Line & Shell Script: Functions

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 01-03-2014

ShellScriptPhần 16: Hướng dẫn cách viết hàm (Functions) – chương trình con.

ITStudent.net – Ý nghĩa của việc viết hàm (Functions) hay còn gọi là viết chương trình con trên kịch bản (Shell Script) cũng tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác. Mục đích của việc viết chương trình con chẳng qua là muốn chia nhỏ một công việc phức tạp nào đó thành những công việc đơn giản hơn, mỗi một chương trình con sẽ đảm nhận một công việc nhỏ trong toàn bộ khối lượng của một công việc lớn.

Linux Command Line & Shell Script: Break & Continue

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 14-02-2014

ShellScriptPhần 15: Hướng dẫn sử dụng Break & Continue.

ITStudent.net – Câu lệnh BreakContinue được tích hợp sẵn trong cách viết kịch bản (Shell Script), bộ lệnh này thường được kết hợp với các câu lệnh vòng lặp như FOR , WHILE, ... Việc sử dụng câu lệnh Break hoặc Continue trong từng trường hợp cụ thể như thế nào? Và cách sử dụng các câu lệnh đó ra sao? Khi nào thì dùng câu lệnh Break? Và khi nào thì sử dụng câu lệnh Continue?

Linux Command Line & Shell Script: Vòng lặp UNTIL

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 23-12-2013

ShellScriptPhần 14: Hướng dẫn sử dụng vòng lặp until trên Shell Script.

ITStudent.net – Một loại vòng lặp nữa trong cách viết kịch bản (Shell Script) đó chính là vòng lặp until. Về cú pháp lệnh thì vòng lặp until cũng không có gì khác biệt so với các loại vòng lặp khác như for hoặc while, nhưng về mặt sử dụng thì có đôi chút khác nhau giữa các vòng lặp. Vấn đề đặt ra là khi nào và lúc nào thì nên sử dụng vòng lặp này?

Linux Command Line & Shell Script: Vòng lặp WHILE

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 12-12-2013

ShellScriptPhần 13: Hướng dẫn sử dụng vòng lặp while trên Shell Script.

ITStudent.net – Vòng lặp while cũng thực hiện chức năng lặp đi lặp lại đoạn kịch bản mà các Bạn cần thực thi, cách thức vận hành cũng tương tự như vòng lặp for đã được giới thiệu ở bài viết trước, tuy nhiên cú pháp lệnh có đôi chút khác biệt so với vòng lặp for cũng như cách sử dụng trong một số trường hợp cụ thể. Nhưng về mặt logic thì hoàn toàn như nhau có nghĩa là chúng đều thực hiện công việc chính là lặp.

Linux Command Line & Shell Script: Vòng lặp FOR

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 27-11-2013

ShellScriptPhần 12: Hướng dẫn sử dụng vòng lặp for trên Shell Script.

ITStudent.net – Khái niệm về vòng lặp được sử dụng để lặp đi lặp lại một công việc nào đó, các Bạn có thể sử dụng vòng lặp để thực hiện những công việc quản trị hệ thống mang tính lặp như: Tạo tài khoản người dùng hàng loạt, hoặc phân quyền cho sử dụng, hay các Bạn có thể sử dụng cơ chế lặp để thực hiện những thao tác tìm kiếm và xử lý thông tin như thay thế nội dung, xoá thông tin, kiểm soát thông tin trên hệ thống, ...

Linux Command Line & Shell Script: So sánh toán học

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 17-11-2013

ShellScriptPhần 11: Sử dụng phép toán để so sánh điều kiện.

ITStudent.net – Trong loạt bài viết về if...else hoặc dùng test, các Bạn đã biết cách sử dụng các điều kiện để so sánh các giá trị bằng các sử dụng những tham số về ngôn ngữ như: –eq, -lt, -gt, ... Đối với cách viết Shell Script, cách so sánh bằng những tham số đó luôn cho kết quả chính xác, tuy nhiên cách sử dụng không mấy thuận tiện đối với những Bạn viết code bằng những ngôn ngữ lập trình khác, là do hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều sử dụng cách so sánh bằng toán học như: =, >=, <=, ...

Linux Command Line & Shell Script: if test mở rộng

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 03-11-2013

ShellScriptPhần 10: Sử dụng lệnh if test kiểm tra về files.

ITStudent.net – Khả năng sử dụng mệnh đề if và câu lệnh test trong kịch bản với mục đích để so sánh các giá trị, các biểu thức hoặc các biến nhớ. Ngoài chức năng dùng để so sánh, mệnh đề if và câu lệnh test trên Shell Script còn được sử dụng trong việc xử lý chuỗi, xử lý về files như là kiểm tra sự tồn tại của files, xác định thông tin là tập tin hay thư mục, cũng như có thể biết rõ thông tin về chủ sở hữu và các quyền hạng đối với tập tin bất kỳ.

Linux Command Line & Shell Script: Kết hợp if test

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 23-10-2013

ShellScriptPhần 9: Sử dụng lệnh test thay thế cú pháp cho mệnh đề if.

ITStudent.net – Nếu các Bạn gặp không ít khó khăn khi sử dụng cú pháp khó chịu trong cách dùng mệnh đề if...else từ việc luôn phải nhớ các dấu cách (dấu khoảng trắng) trước và sau dấu cặp dấu ngoặc vuông. Thì nay các Bạn có thể sử dụng câu lệnh test để thực hiện công việc so sánh thay thế cho mệnh đề if, với các sử dụng vô cùng đơn giản và hiệu quả.

Linux Command Line & Shell Script: Câu lệnh rẽ nhánh Case

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 16-10-2013

ShellScriptPhần 8: Hướng dẫn sử dụng mệnh đề rẽ nhánh Case...in...esac

ITStudent.net – Để xử lý và kiểm tra hàng loạt các điều kiện một cách hiệu quả và nhanh chóng, các Bạn nên sử dụng mệnh đề rẽ nhánh case. Tuy rằng các Bạn vẫn có thể sử dụng mệnh đề if...else lồng nhau để giải quyết bài toán hoặc kết hợp với toán tử logic and, or cho đơn giản. Cho dù các Bạn cố gắng viết như thế nào đối với cách dùng mệnh đề if...else thì cũng không thể đơn giản và ngắn gọn với cách sử mệnh đề rẽ nhánh case.

Linux Command Line & Shell Script: Toán tử Logic

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 09-10-2013

ShellScriptPhần 7: Thực hiện so sánh bằng phép toán logic.

ITStudent.net – Với mệnh đề if...else đã được trình bày ở bài viết trước, các Bạn có thể thực hiện các tính toán về so sánh giữa những giá trị khác nhau thông qua các tham số dùng để so sánh. Trong trường hợp so sánh nhiều điều kiện các Bạn vẫn có thể dùng các mệnh đề if...else hoặc elif lồng nhau để thực hiệc các phép so sánh đó. Có một cách thay thế các mệnh đề if...else lồng nhau đó là cách sử dụng các toán tử Logic.

Linux Command Line & Shell Script: So sánh điều kiện

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 02-10-2013

ShellScriptPhần 6: Hướng dẫn cách thức so sánh trong cách viết Shell Script.

ITStudent.net – Cách so sánh trên Shell Script cũng không khác mấy với cách so sánh trong các ngôn ngữ lập trình, ngoại trừ cách sử dụng cú pháp khá phức tạp, cũng như sử dụng phương pháp so sánh dựa trên cách mô tả bằng ngữ nghĩa, có nghĩa luôn sử dụng ngôn ngữ thông thường để đề cập tới việc so sánh như: bằng, không bằng, lớn hơn, ... các Bạn cũng có thể sử dụng các ký hiệu toán học để so sánh, tuy nhiên không nằm trong cú pháp chuẩn hoá của Shell Script.

Linux Command Line & Shell Script: Phép tính trên Shell Script

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 25-09-2013

ShellScriptPhần 5: Xử lý & thực hiện các phép tính trên ô nhớ (biến – variable).

ITStudent.net – Khai báo biến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình là cách định nghĩa ra các ô nhớ (biến - variable) cần thiết để giải quyết công việc nào đó, trong bài viết giới thiệu về input & Variable các Bạn đã học được cách định nghĩa ô nhớ thông qua cách đọc thông tin từ bàn phím với câu lệnh read, cũng như cách lấy thông tin từ bộ nhớ để xuất (in) ra màn hình với câu lệnh echo. Vậy việc khai báo biến trong kịch bản thì sẽ phải định nghĩa như thế nào? Cách xử lý kiểu dữ liệu của các biến đó ra sao?

Linux Command Line & Shell Script: Input & Variable

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 18-09-2013

ShellScriptPhần 4: Xử lý biến (variable) từ khâu nhập dữ liệu (input).

ITStudent.net – Bộ đôi luôn đi cùng với nhau đó chính là việc nhận các giá trị từ bên ngoài vào thông qua việc nhập (input) các giá trị từ bàn phím, các giá trị đó sẽ được lưu trữ thông qua các ô nhớ hay còn gọi là biến (variable) theo định nghĩa chuyên môn của các ngôn ngữ lập trình. Vậy cách định nghĩa các ô nhớ trên kịch bản (Shell Script) thì sẽ như thế nào? Với việc sử dụng và xử lý các biến theo cách viết của kịch bản có khác gì với các ngôn ngữ lập trình hay không?

Linux Command Line & Shell Script: Tập lệnh Output

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 11-09-2013

ShellScriptPhần 3: Tập lệnh về hiển thị (in/xuất) thông tin ra màn hình.

ITStudent.net – Sử dụng các lệnh về hiển thị hay còn gọi là các lệnh xuất (output) thông tin ra màn hình thường dùng trong công việc hỏi đáp, hiển thị thông báo tin tức sự kiện, hay dùng để trang trí tiêu đề, thiết lập theo dạng thống kê bảng tin hoặc thậm chí có thể dùng những lệnh đó để xác định toạ độ cần đưa thông tin ra màn hình theo những vị trí cần thiết.

Linux Command Line & Shell Script: Tạo & thực thi kịch bản - Shell Script

Chuyên mục: Quản trị hệ thống * Đăng ngày: 04-09-2013

ShellScriptPhần 2: Những khái niệm cơ bản khi viết kịch bản & thực thi chương trình.

ITStudent.net – Với Vi Editor chỉ là công cụ soạn thảo văn bản đã được giới thiệu ở bài viết trước, song Vi Editor còn hỗ trợ rất tốt trong việc tạo ra các tập tin kịch bản – Shell Script. Bản thân Vi Editor không thể hỗ trợ tốt trong khi viết kịch bản nếu như không có sự chuẩn hoá trong cách biên soạn kịch bản. Bởi vì mọi thông tin nhận biết để hỗ trợ đều được phân định trong phần nội dung của kịch bản cũng như qui cách đặt tên cho tập tin kịch bản.

Kết quả từ 1 - 20 trên tổng số 26 nội dung tìm được