• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Điểm mạnh, điểm yếu của ngôn ngữ C

 • Share

ITSTUDENT.net - C Programming A Modern Approach 2ndITStudent.net - Giống như bất cứ ngôn ngữ lập trình nào khác, C có điểm mạnh và điểm yếu riêng của nó. Đối với ngôn ngữ C, cả 2 phần mạnh, yếu này đều xuất phát từ công dụng gốc của ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất này (chính là chuyên dùng để viết ra các hệ điều hành và các hệ thống phần mềm khác) cùng với các triết lý nền tảng của nó: