• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Các kỹ thuật phân rã trong phân tích thiết kế hệ thống

 • Share

Object-Oriented-Analysis-and-Design-with-Applications-3rd-EditionITStudent.net - ITStudent.net - Vai trò của kỹ thuật phân rã (Decomposition) hệ thống và các cách tiếp cận của nó trong phân tích thiết kế được Grady Booch đề cập ngay trong trong chương 1 của Quyển Object-Oriented Design with Applications tái bản lần 3 của mình. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu cách đặt vấn đề và lý giải của ông cho việc đề xuất ứng dụng kỹ thuật phân tích thiết kế hướng đối tượng thay vì dùng kỹ thuật phân tích thiết kế theo cấu trúc truyền thống.