• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Thư viện AJAX - Tạo menu điều hướng với jQuery

 • Share

ITSTUDENT.net - PHP-Ajax-CookbookITStudent.net - Ajax hiện đã trở nên quá phổ biến bởi một số điểm ưu việt của nó như giúp ứng dụng web có được khả năng phản hồi nhanh, hỗ trợ việc tạo giao diện và tương tác thân thiện, dễ sử dụng. Kết hợp giữa PHP và Ajax sẽ giúp ta có được 1 nền tảng mạnh mẽ và vững chắc để phát triển website và các ứng dụng web phức tạp. Trong chương 1 của quyển PHP Ajax Cookbook, chúng ta sẽ được giới thiệu các thư viện Ajax thông qua việc tìm hiểu các thư viện và framework JavaScript nổi tiếng nhất có hỗ trợ tính năng Ajax. Ví dụ đầu tiên là tạo menu điều hướng đơn giản dùng jQuery