• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Thư viện AJAX - Tạo Tab ajax dùng jQuery

 • Share

ITSTUDENT.net - PHP-Ajax-CookbookITStudent.net - Trong phần đầu tiên của quyển PHP Ajax Cookbook, chúng ta đã được giới thiệu về cách sử dụng thư viện jQuery để tạo menu điều hướng phản hồi nhanh theo kiểu Ajax đơn giản. Tuy nhiên, khi triển khai các ứng dụng web thực tế, chúng ta luôn cần các thành phần giao diện chuẩn, phức tạp hơn, một trong số đó chính là dạng Tab. Phần tiếp theo này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về cách sử dụng bộ thư viện JavaScript được thiết kế để chuyên làm giao diện rất nổi tiếng đó là jQueryUI của jQuery framework. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ tạo các control dạng Tab mang đặc tính của AJAX trên web.