• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Chuyên mục: Sách 24 Tháng 12 2012 Tác giả:  Baron Schwartz At el

High Performance MySQL: Optimization, Backups, and Replication - 3rd Edition

Đánh giá
(2 lượt bầu)
 • Share

High-Performance-MySQL-Optimization-Backups-and-ReplicationITStudent.net - Làm sao để sử dụng được hết sức mạnh của MySQL? Với quyển High Performance MySQL này, độc giả sẽ học về các kỹ thuật nâng cao trong mySQL từ thiết kế các schemas, chỉ mục (indexes), và truy vấn dữ liệu để khai thác triệt để sức mạnh mà MySQL server, hệ điều hành và phần cứng có thể tổng hợp hợp được. Quyển sách cũng chỉ dẫn chi tiết các phương pháp an toàn và thực tiễn để tăng cường sức mạnh cho các ứng dụng bằng các phương pháp như nhân bản (replication), cân bằng tải (load balancing), hữu dụng cao (high availability), và khắc phục sự cố (failover).

Trong lần tái bản thứ 3 này, sách đã được cập nhật để bổ sung những ưu điểm mới nhất của MySQL và InnoDB về hiệu suất thực hiện, chức năng, và công cụ. Quyển sách không chỉ đơn thuần giới thiệu các ví dụ cụ thể về cách thức hoạt động của MySQL, mà còn giải thích cặn kẽ lý do tại sao hệ thống lại thực hiện như thế, thông qua các câu chuyện và tình huống minh họa cho các nguyên tắc họat động của MySQL. Với quyển sách này, độc giả sẽ học được cách tư duy trong mySQL.

• Tìm hiểu hiệu quả của các chức năng mới trong MySQL 5.5, bao gồm cả thủ tục, cơ sở dữ liệu phân hoạch, trigger và views
• Hiện thực các cải tiến thông qua replication, high availability, và clustering
• Đạt được hiệu suất thực hiện cao khi chạy MySQL trên cloud
• Chức năng tối ưu hóa trong truy vấn dữ liệu nâng cao như tìm kiếm full-text
• Tận dụng ưu điểm của các bộ vi sử lý đa nhân hiện đại và các ổ cứng SSD (solid-state disks)
• Khám phá các chiến lược sao lưu, phục hồi - gồm cả các công cụ mới để sao lưu trực tiếp online.


Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Baron Schwartz, Peter Zaitsev, Vadim Tkachenko
 • Nhà xuất bản: O'Reilly Media
 • Năm xuất bản: 2012
 • Lần xuất bản: thứ 3
 • Mã ISBN sách: 978-1-449-31428-6
 • Số trang: 826
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Loại tập tin: ePub+PDF
 • Kích thước: 20.5MB