• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Phóng lớn ảnh không vỡ nét bằng Photoshop CS

 • Share

Smart ObjectSử dụng kỹ thuật chuyển đổi ảnh bitmap thành vector

ITStudent.net – Bạn có trong tay một tấm ảnh khổ nhỏ kích thước 10cm x 15cm và điều mà Bạn mong muốn là rửa tấm ảnh khổ lớn cỡ 50cm x 75cm. Nếu Bạn thực hiện việc phóng rọi ảnh từ bức ảnh có kích thước nhỏ thì điều không thể tránh khỏi là hình ảnh sẽ bị vỡ nét. Ngay cả khi Bạn dùng các phần mềm xem ảnh và phóng lớn ảnh cỡ 200% thì hình ảnh trông rất tệ, mọi thứ đều răng cưa và vỡ hạt.

Một kỹ thuật giúp cho các Bạn phóng lớn ảnh mà không vỡ nét chính là việc thực hiện vẽ lại hình ảnh với kích thước lớn. Muốn thực hiện công việc vẽ lại đó thì các Bạn cần phải chuyển hình ảnh từ bitmap sang ảnh vector. Để đơn giản và dễ hiểu về vector, các Bạn cứ thử hình dung rằng khi cần phóng lớn hay thu nhỏ hình ảnh thì đều có một tay hoạ sĩ vẽ lại với tỷ lệ lớn/nhỏ theo ý của các Bạn, thì điều đó đảm bảo hình ảnh luôn sắc nét. 

Với sự trợ giúp của Photoshop CS sẽ giúp các Bạn có thể vẽ lại, hay nói chính xác hơn đây là kỹ thuật chuyển hình ảnh từ dạng Bitmap sang dạng Vector. Khi sử dụng kỹ thuật này các Bạn có thể thực hiệc việc phóng to ảnh mà không làm mất đi chi tiết của ảnh cũng như bảo đảm ảnh không bị vỡ hạt.

Xem hướng dẫn chi tiết theo demo sau: