• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Chuyên mục: Lập trình

HTML & Javascript - Phần 21: INPUT Events (Submit & Reset)

javascriptITStudent.net - Trong hầu hết các công cụ lập trình web, hay những phần mềm ứng dụng hỗ trợ lập trình web đều cung cấp sẵn các nút (button) với những chức năng luôn được cho là không thể thiếu trên website. Có thể kể đến những loại nút luôn có mặt trên các mẫu nhập liệu như là nút “submit” hoặc nút “reset”.

 

Chuyên mục: Lập trình

HTML & Javascript - Phần 20: INPUT Events (tt)

javascriptITStudent.net - Trong bài viết trước (Phần 19), các Bạn đã học được cách đặt những sự kiện “onblur”,  “onchange” vào đối tượng INPUT. Và nội dung tiếp theo về INPUT Events, sẽ hướng dẫn tiếp cách sử dụng những sự kiện khác để có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau, cũng như tăng thêm sự linh hoạt trong việc lập trình ngôn ngữ Javascript.

 

Chuyên mục: Lập trình

HTML & Javascript - Phần 19: INPUT Events

javascriptITStudent.net - Nội dung trong bài viết trước (Phần 18) đã hướng dẫn các Bạn cách đặt sự kiện vào các đối tượng thuộc dạng TAG và một điểm cần lưu ý đó là các sự kiện mà các Bạn đưa vào phải phù hợp với đối tượng cần tương tác. Chính xác hơn là không phải sự kiện nào đều có thể tuỳ ý đưa vào đối tượng bất kỳ mà không thông qua nguyên tắc sử dụng thuộc từng loại đối tượng đó.

 

Chuyên mục: Lập trình

HTML & Javascript - Phần 18: Events - Tag

javascriptITStudent.net - Trong bài viết trước (Phần 17) các Bạn đã được hướng dẫn cách thức bắt sự kiện (đặt events) vào đối tượng Button, thông qua việc lấy sự kiện từ thao tác bấm chuột (onclick). Và trong phần trình bày bài này sẽ hướng dẫn các Bạn thêm một vài kỹ thuật khác để đặt sự kiện (events) vào những đối tượng nào đó mà các Bạn mong muốn.

 

Chuyên mục: Lập trình

HTML & Javascript - Phần 17: Events

javascriptITStudent.net - Events được dùng để có thể nắm bắt một hành động (sự kiện) của người sử dụng trên trang web từ việc bấm chuột, rê chuột, … vào một đối tượng nào đó. Với mục đích thu thập thông tin khi người sử dụng thao tác trên Textbox, Checkbox, Button, … Những dữ kiện thu thập từ Events sẽ được xử lý tuỳ theo mục đích của người viết chương trình.

 

Chuyên mục: Lập trình

HTML & Javascript - Phần 16: Object Methods

javascriptITStudent.net - Khi khai báo hay định nghĩa đối tượng, không chỉ đơn thuần là khai báo những giá trị được chứa đựng bên trong đối tượng đó, mà các Bạn còn có thể khai báo hay định nghĩa thêm những phương thức (Methods - Functions) vận hành cho đối tượng đó (tương tự như việc viết Hàm với những chức năng riêng).

 

Chuyên mục: Lập trình

HTML & Javascript - Phần 15: Đối tượng (Objects)

javascriptITStudent.net - Khi sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript, các Bạn cũng có thể khai báo và định nghĩa đối tượng (Objects) theo như những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác mà thôi. Trong phần nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn cho các Bạn nào muốn hiểu về đối tượng được định nghĩa và khai báo như thế nào trong Javascript.

 

Chuyên mục: Lập trình

HTML & Javascript - Phần 14: Mở rộng Hàm (Functions)

javascriptITStudent.net - Cách gọi Hàm và khai báo Hàm trong ngôn ngữ Javascript ở những bài viết trước, các Bạn đều có thể hiểu đó là những cách viết theo phương pháp truyền thống của dân lập trình, hay con gọi là lập trình kiểu “kinh điển” của hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên Javascript còn có những cách gọi Hàm và định nghĩa Hàm hoàn toàn khác !!!.