• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

HTML & Javascript - Phần 17: Events

 • Share

javascriptITStudent.net - Events được dùng để có thể nắm bắt một hành động (sự kiện) của người sử dụng trên trang web từ việc bấm chuột, rê chuột, … vào một đối tượng nào đó. Với mục đích thu thập thông tin khi người sử dụng thao tác trên Textbox, Checkbox, Button, … Những dữ kiện thu thập từ Events sẽ được xử lý tuỳ theo mục đích của người viết chương trình.

 

 

Một khi các Bạn có thể lấy dữ kiện từ những sự kiện hành động từ người dùng, là khi đó các Bạn đã thật sự chuyển mình sang một hướng lập trình web từ TĨNH sang ĐỘNG. Nói một cách đơn giản hơn khi sử dụng Events để xử lý những tình huống trên Web, việc làm đó đã biến một trang web thuần văn bản SANG trang web có tính tương tác.

 

 

Các Bạn có thể đặt Events vào tất cả mọi đối tượng trên website và chỉ ra phương thức hoạt động của nó dựa vào việc tương tác từ phía người dùng (OnClick, OnMouseOver, …). Hoặc các Bạn có thể sử dụng những hành động của người dùng để quyết định khi nào dữ liệu sẽ được lấy về để xử lý (OnChange, OnFocus, …)

 

 

Và nội dung trong phần trình bày bài viết này sẽ hướng dẫn các Bạn cách thức khai báo và định nghĩa Events cho đối tượng Button, cũng như những cách thức sử dụng Events từ đối tượng này. Và việc lấy sự kiện từ những đối tượng khác sẽ được trình bày ở những bài viết tiếp theo nhé!.