• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

HTML & Javascript - Phần 19: INPUT Events

 • Share

javascriptITStudent.net - Nội dung trong bài viết trước (Phần 18) đã hướng dẫn các Bạn cách đặt sự kiện vào các đối tượng thuộc dạng TAG và một điểm cần lưu ý đó là các sự kiện mà các Bạn đưa vào phải phù hợp với đối tượng cần tương tác. Chính xác hơn là không phải sự kiện nào đều có thể tuỳ ý đưa vào đối tượng bất kỳ mà không thông qua nguyên tắc sử dụng thuộc từng loại đối tượng đó.

 

 

Nếu như các Bạn không nắm rõ nguyên tắc này, thì có thể dẫn đến một kết quả không như ý khi lập trình với ngôn ngữ Javascript. Và trong phần trình bày tiếp theo về chủ đề HTML & Javascript, các Bạn sẽ từng bước học cách thức sử dụng những sự kiện được áp dụng vào đối tượng INPUT.

 

 

Sự kiện được áp đặt lên đối tượng INPUT thì rất đa dạng, có thể kể đến đối tượng “input-text”, “input-list”, … Điểm chung về đối tượng INPUT là tất cả những gì liên quan đến việc nhập liệu (input-text), chọn lựa dữ liệu (combo box, list box), … đều có thể qui về đối tượng INPUT.

 

 

Và nội dung trong phần trình bày bài viết này sẽ hướng dẫn các Bạn cách thức khai báo và định nghĩa Events cho đối tượng thuộc đối tượng INPUT (text), trong ngôn ngữ Javascript, cũng như những cách thức sử dụng Events từ  những đối tượng này. Và các dạng INPUT khác sẽ được trình bày ở những bài viết tiếp theo nhé!