• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

HTML & Javascript - Phần 20: INPUT Events (tt)

 • Share

javascriptITStudent.net - Trong bài viết trước (Phần 19), các Bạn đã học được cách đặt những sự kiện “onblur”,  “onchange” vào đối tượng INPUT. Và nội dung tiếp theo về INPUT Events, sẽ hướng dẫn tiếp cách sử dụng những sự kiện khác để có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau, cũng như tăng thêm sự linh hoạt trong việc lập trình ngôn ngữ Javascript.

 

 

Như các Bạn đã biết mỗi loại sự kiện đều có những tích chất riêng và mỗi loại sẽ đáp ứng từng loại yêu cầu khác nhau. Trong trường hợp khi dùng  “onblur” là khi các Bạn muốn nắm bắt sự kiện của người dùng khi rời khỏi ô nhập liệu (Textbox) và dùng tới “onchange” mỗi khi dữ liệu có sự thay đổi là các Bạn có thế nắm bắt được sự kiện đó.

 

 

Nói như vậy có nghĩa là đối với mỗi loại sự kiện, khi các Bạn sử dụng đúng mục đích sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc lập trình nói chung, cũng như công việc bắt sự kiện theo yêu cầu riêng của các Bạn nói riêng.

 

 

Và nội dung trong phần trình bày bài viết này sẽ hướng dẫn các Bạn cách thức khai báo và định nghĩa một số Events khác cho đối tượng INPUT, đồng thời trình bày thêm một số kỹ thuật khác để đa dạng hoá khi xử lý sự kiện trong ngôn ngữ Javascript.