• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

Chuyên mục: Quản trị hệ thống

Linux Command Line & Shell Script: Tìm và thay thế - sed.

ShellScriptPhần 21: Hướng dẫn kỹ thuật tìm và thay thế nội dung trong cơ sở dữ liệu.

ITStudent.net – Các Bạn đã được trình bày cách tìm kiếm thông tin thông qua những “từ khoá – keyword” bằng câu lệnh grep cũng như cách truy vấn thông tin trong tập tin cơ sở dữ liệu từ cặp lệnh head & tail (truy vấn theo dòng dữ liệu). Và phần nội dung cần trình bày trong bài viết này sẽ hướng dẫn các Bạn các thay đổi nội dung cần thiết trong tập tin cơ sở dữ liệu.

Chuyên mục: Quản trị hệ thống

Linux Command Line & Shell Script: Sử dụng head & tail để truy vấn dữ liệu

ShellScriptPhần 20: Hướng dẫn kỹ thuật tìm kiếm bằng phương pháp xác định theo dòng thông tin.

ITStudent.net – Phương pháp tìm kiếm thông tin từ tập tin chứa cơ sở dữ liệu theo từ khoá đã được trình bày trong bài viết trước và chắc hẳn các Bạn đã hiểu cách đặt từ khoá và những cú pháp cần thiết khi cần tìm kiếm chính xác là như thế nào. Còn phương pháp truy vấn dữ liệu trong bài viết này sẽ trình bày kỹ thuật tìm kiếm thông tin bằng phương pháp chỉ định theo từng dòng dữ liệu.

Chuyên mục: Quản trị hệ thống

Linux Command Line & Shell Script: Truy vấn dữ liệu trên tập tin

ShellScriptPhần 19: Hướng dẫn kỹ thuật tìm kiếm thông tin từ tập tin cơ sở dữ liệu.

ITStudent.net – Một trong thế mạnh từ bộ lệnh của Linux nói chung, hay cách sử dụng phương pháp viết kịch bản nói riêng, đó chính là khả năng quản lý thông tin trên tập tin dữ liệu, mà dân lập trình hay gọi là tập tin cơ sở dữ liệu. Nội dung của bài viết kỳ này hướng dẫn các Bạn kỹ thuật truy vấn thông tin, cũng có thể hiểu đây là phương pháp tìm kiếm theo từ khoá hay lọc thông tin cần lấy từ tập tin cơ sở dữ liệu.

Chuyên mục: Quản trị hệ thống

Linux Command Line & Shell Script: Mở rộng cách viết Hàm – Functions

ShellScriptPhần 18: Hướng dẫn cách gọi Hàm từ việc kết hợp các tập tin kịch bản.

ITStudent.net – Việc viết hàm thông qua việc khai báo và định nghĩa các function trong những bài viết trước, đều sử dụng kỹ thuật phân nhỏ các chức năng nhiệm vụ từ chương trình chính thành các chương trình con việc gọi thực thi các hàm đều hoàn toàn phụ thuộc từ chương trình chính, bất kể đó là hàm có truyền tham số hay là hàm không có truyền tham số.

Chuyên mục: Quản trị hệ thống

Linux Command Line & Shell Script: Functions & Parameter

ShellScriptPhần 17: Hướng dẫn sử dụng truyền tham số cho Functions.

ITStudent.net – Qua phần hướng dẫn cách viết hàm (Functions) đã được trình bày ở bài viết trước, các Bạn đã biết ý nghĩa, cách thức khai báo cũng như định nghĩa về hàm (Functions) trên kịch bản (Shell Script). Nội dung trong bài viết này sẽ tiếp tục giới thiệu tới các Bạn cách sử dụng và khai báo hàm có tham số, hay nói một cách khác là cách thức sử dụng tham số truyền cho hàm trong kịch bản (Shell Script).

Chuyên mục: Quản trị hệ thống

Linux Command Line & Shell Script: Functions

ShellScriptPhần 16: Hướng dẫn cách viết hàm (Functions) – chương trình con.

ITStudent.net – Ý nghĩa của việc viết hàm (Functions) hay còn gọi là viết chương trình con trên kịch bản (Shell Script) cũng tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác. Mục đích của việc viết chương trình con chẳng qua là muốn chia nhỏ một công việc phức tạp nào đó thành những công việc đơn giản hơn, mỗi một chương trình con sẽ đảm nhận một công việc nhỏ trong toàn bộ khối lượng của một công việc lớn.

Chuyên mục: Quản trị hệ thống

Linux Command Line & Shell Script: Break & Continue

ShellScriptPhần 15: Hướng dẫn sử dụng Break & Continue.

ITStudent.net – Câu lệnh BreakContinue được tích hợp sẵn trong cách viết kịch bản (Shell Script), bộ lệnh này thường được kết hợp với các câu lệnh vòng lặp như FOR , WHILE, ... Việc sử dụng câu lệnh Break hoặc Continue trong từng trường hợp cụ thể như thế nào? Và cách sử dụng các câu lệnh đó ra sao? Khi nào thì dùng câu lệnh Break? Và khi nào thì sử dụng câu lệnh Continue?

Chuyên mục: Quản trị hệ thống

Linux Command Line & Shell Script: Vòng lặp UNTIL

ShellScriptPhần 14: Hướng dẫn sử dụng vòng lặp until trên Shell Script.

ITStudent.net – Một loại vòng lặp nữa trong cách viết kịch bản (Shell Script) đó chính là vòng lặp until. Về cú pháp lệnh thì vòng lặp until cũng không có gì khác biệt so với các loại vòng lặp khác như for hoặc while, nhưng về mặt sử dụng thì có đôi chút khác nhau giữa các vòng lặp. Vấn đề đặt ra là khi nào và lúc nào thì nên sử dụng vòng lặp này?