• Tạo tài khoản
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Thông tin có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net ®

FTP SERVER - Cấu hình dịch vụ trên Windows Server 2008

 • Share

ftp serverHướng dẫn thiết lập FTP Server trên Windows Server 2008

ITStudent.net - FTP là chữ viết tắc của (File Transfer Protocol - Giao thức truyền tải file). FTP là một giao thức truyền file trên mạng dựa trên chuẩn giao thức TCP.

FTP là công cụ quản lý files giữa các máy. FTP cho phép truyền và tải files lên các Server, hoặc dùng nó để upload files lên các web hosting.

Đối với người quản trị mạng thì dùng FTP để chia sẻ files. Đối với người quản trị Web thì dùng FTP để quản lý Web Hosting. Có rất nhiều phần mềm của hãng thứ ba hỗ trợ về FTP.  Công dụng về FTP tuỳ vào nhu cầu của cá nhân hoặc doanh nghiệp, từ những nhu cầu đó các Bạn có thể triển khai hệ thống theo cho phù hợp.

Tuy nhiên trong loạt bài viết về hệ điều hành Windows Server 2008, Chúng ta sẽ tìm hiểu xây dựng dịch vụ FTP Server trên Windows Server 2008 phiên bản 6.0. Phần này chỉ hướng dẫn phần cơ bản nhất về dịch vụ FTP server, chi tiết các Bạn có thể tham khảo phần hướng dẫn sau: